POCHWAŁA CODZIENNOŚCI: PRZESTRZEŃ, LUDZIE, RZECZY. ZBIÓR REPORTAŻY Z PODLASKICH WSI 

Projekt Pochwała codzienności: przestrzeń, ludzie, rzeczy. Zbiór reportaży  z podlaskich wsi to kontynuacja historii z lokalnych podwórek.  Przedsięwzięcie oparte o badania terenowe realizowane na przestrzeni roku w obrębie trzech gmin: Narew, Czyże, Zabłudów w województwie podlaskim, gromadząc zainteresowanie wokół obszarów wiejskich. 

Przedsięwzięcie skupia uwagę wokół trzech przenikających się ze sobą grup tematycznych: PRZESTRZEŃ – jako składnik naszej tożsamości i katalizator relacji; LUDZIE – nosiciele pamięci i tradycji oraz RZECZY – przedmioty opowiadające nam o sobie w wielu kontekstach, w których przyszło im funkcjonować. Wszystko to składa się na obraz lokalności, jest wielogłosem mieszkańców wsi, nawet kiedy milkną. Zastosowane narracje pokazują jak bardzo teraźniejszość przenika się z przeszłością, podkreślając wartość lokalnego dziedzictwa. Poznanie różnorodności wiejskiej perspektywy, która jednocześnie ułatwia zrozumienie tego, co jest dziś i skąd pochodzimy. 

 
 

 

Punktem wyjścia i zarazem obiektem mojego wieloletniego zainteresowania jest wieś, przedstawiając jej zasoby jako istotną część polskiego dziedzictwa kulturowego. Intencją projektu jest upowszechnianie etnografii podlaskiej wsi. Ukazanie potrzeb i bolączek wiejskiego środowiska, zmierzenie się ze stereotypowym postrzeganiem wsi i jej mieszkańców, wsłuchując się w głos zwykłych ludzi i otoczenia w którym żyją. Poszukując nowych sposobów rozmów o wsi i spojrzenia na nią w szerszym kontekście, zaczynam od własnego „podwórka” w którym się wychowałam, odnosząc się do tego co tak naprawdę ważne i wartościowe dla mnie. Rozszerzając w ten sposób rozumienie pojęć takich jak dziedzictwo czy tradycja, otwierając możliwie szeroko definicje na lokalne sposoby rozumienia.

W projekcie  „Pochwała codzienności”, skupiam uwagę na wątki dotyczące pojedynczych ludzi, sposobów przeżywania przez nich codzienności. Wsłuchując się w głosy jednostek, ale i marginalizowanych grup, jesteśmy w stanie dostrzec zróżnicowanie doświadczeń społeczności, uwrażliwiając się na różnorodność wiejskiego podwórka. Tematy moich badań terenowych na Podlasiu zostały podzielone na trzy segmenty. Przestrzeń – lokalne podwórko, składnik naszej tożsamości której nieustannie nadajemy nowych znaczeń. Przestrzeń jako miejsce poczucia bezpieczeństwa, ostoja, dom, wolność, ożywiona przez ludzkie doświadczenia i interakcje. Drugi segment to opowieść o ludziach. To szczególnie ważny zbiór, poświęcony historii mówionej, pamięci i tradycji. W tej części uwagę przekierowuję na historie zwykłego człowieka, jego życie codzienne, etapy życia i funkcjonowania na wsi. Ostatnim blokiem tematycznym są rzeczy.  Czyniąc przedmiotem refleksji stare przedmioty, pozwalając by same opowiedziały nam swoją historię w różnych kontekstach w których przyszło im funkcjonować.

 

WYSTAWA „ZASTANE” 

Wystawa Zastane


W Słowniku języka polskiego “zastany” oznacza – “taki który zesztywniał bez ruchu lub taki sam od lat”. Z kolei “zastać” znaczy – “znaleźć kogoś lub coś w jakiejś sytuacji lub w jakimś stanie”. Te dwie definicje wyrażają moje podróże po Podlasiu. Fotografuję wiejską rzeczywistość taką, jaką ją zastaję, niezmienną od lat i zarazem pełną przemian. Przywracam wspomnienia o ludziach i miejscach, których skrawki historii znajduję na deskach pustych, zrujnowanych już chat. “Zastane” to obrazy czasem pełne sprzeczności, będące jednak odzwierciedleniem podlaskiej mozaikowości. 

Wystawa jest częścią reporterskiego projektu “Pochwała codzienności: przestrzeń, ludzie, rzeczy. Zbiór reportaży z podlaskich wsi”. Została zaprezentowana 4 września 2022 roku w Puchłach podczas Festiwalu Kuchni Tradycyjnej oraz 17 września 2022 roku w Skansenie w Koźlikach podczas „Tanci w kłuni” – corocznej zabawy tanecznej. Na przełomie września i października wystawa została zaprezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim. 

Poprzedni
Następny
Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt

Napisz i opowiedz mi o swoim podwórku polskamojepodworko@gmail.com