Pochwała codzienności: przestrzeń, ludzie, rzeczy. Zbiór reportaży z podlaskich wsi

Wystawa “Zastane” W Słowniku języka polskiego “zastany” oznacza – “taki który zesztywniał bez ruchu lub taki sam od lat”. Z kolei “zastać” znaczy – “znaleźć kogoś lub coś w jakiejś sytuacji lub w jakimś stanie”. Te dwie definicje wyrażają moje podróże po Podlasiu. Fotografuję wiejską rzeczywistość taką, jaką ją zastaję, niezmienną od lat i zarazem […]